πολυκυστικες

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

Το Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) είναι πλέον μία σχετικά κοινή κατάσταση, η οποία επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των ωοθηκών στις γυναίκες.

Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών είναι αποτέλεσμα τόσο γενετικών/κληρονομικών όσο και περιβαλλοντικών παραγόντων. Βασικό ρόλο στην εμφάνιση του συνδρόμου παίζει ο παθολογικός μεταβολισμός του «σακχάρου» με αυξημένη παραγωγή ινσουλίνης. Το σωματικό βάρος της γυναίκας επίσης σχετίζεται με την εμφάνιση του συνδρόμου, με τις υπέρβαρες ή παχύσαρκες γυναίκες να έχουν μεγαλύτερη προδιάθεση για την εμφάνισή του.

 

Γιατί είναι για σένα;

Γιατί έχει αποδειχθεί πως μια μείωση 5%-10% του βάρους, όταν χρειάζεται, έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

Γιατί πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων και η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας μπορούν να βελτιώσουν σε μεγάλο ποσοστό, τα συμπτώματα των πολυκυστικών ωοθηκών.

Μέσω της κατάλληλης διατροφής θα γίνει ρύθμιση της έκκρισης της ινσουλίνης, που θα βοηθήσει στη ρύθμιση του συνδρόμου

Με την εξομάλυνση των πολυκυστικών, βελτιώνεται η γονιμότητα.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *